Rimskij-Korsakov — Sadko

Ne schest almazov v kamennykh pishcherakh (Song of the Indian Guest)